Reklam

Wednesday, January 11, 2017

TKHK Sınıflandırma Sisteminin Sektör ile Paylaşım Toplantısı Gerçekleştirildi.


29.12.2016 Tarihli duyurumuza istinaden biyomedikal mal ve hizmet tedarikçilerimiz ile Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen Biyomedikal Adlandırma ve Sınıflandırma Sistemi hakkında sektör paylaşımı gerçekleştirilmiştir.
Toplantı gündem maddelerine göre Kurumumuza bağlı Genel Sekreterliklerimiz ile bünyelerinde sağlık tesislerimize edinilen demirbaş ve hizmet alımı biyomedikal taşınırlara yönelik yapılan düzenlemeler ve çalışmalar paylaşılmıştır. Öngörülen riskler ve mevcut süreçlere yönelik sorunlara ilişkin bilgi paylaşımı sağlanmıştır.
Toplantıya ilişkin dokümanlar elektronik ortamda paylaşıma açılmıştır.
Tedarikçilerimizin ürün gruplarına göre ilgili koordinasyon uzmanı ile iletişime geçmesi rica olunur.
Dokümanlara ulaşmak için aşağıdaki internet adresini kullanabilirsiniz.

No comments: