Reklam

Monday, January 9, 2017

Tıbbi Cihazlara Yapılması Gereken Elektriksel Bakımlar Nelerdir?

En önemli bakımların başında elektriksel bakım gelir. Çünkü elektriksel kazaların çoğu ölümle sonuçlanmaktadır. Mekanik zorlamadan oluşan arızalar sonucunda gövdeye iletkenin teması ile gövdeye elektrik kaçağı meydana gelir. Aleti kullanan kişi direkt olarak elektrik akımına maruz kalabilir. Bu da aleti kullanan kişi için büyük sakıncalar meydana getirir. Alet üzerindeki kabloların zamanla oksitlenmesinden dolayı devreden elektrik enerjisi geçmeyebilir. Bu da kullanılan aletin çalışmamasına sebep olabilir. Ayrıca zamanla aşınmış kablolar birbirlerine yapışarak ısınmalara ve kısa devreye sebep verir. Sigortanın
atması devrede oluşabilecek arızaları önlemeye yardımcı olur. Sigorta attığı zaman hemen devreye sokulmamalıdır. Arıza tespit edildikten sonra alet tamir edilmelidir. Daha sonra cihaz güvenliği sağlandıktan sonra devreye sigorta vasıtası ile devreye alınmalıdır. Daha önce yapılan bakımlar ve arızalar için bir bildirim formu düzenlenmeli ve belli zaman aralıkları ile gerekli bakımlar yapılmalıdır. Eskiyen ve işlevini yitiren parçalar değiştirilmelidir. İnsanların ve cihazın güvenliği oldukça önemlidir.
Bakım gerçekleştirilirken şu işlem basamaklarını uygulayınız:
  • Arıza ve bakım bilgi formunu yanınıza alınız. Bu form size daha önceki bakımlar ve arızalar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.
  • Arızanın tespiti için gerekli kontrolleri yapmamız gerekir. Cihaz elektrik bağlantı şeması yanımızda olması bize arızanın bulunmasında yardımcı olur. Bize zaman kazandırır.
  • Cihaza bağlı olan elektrik şalterini kapatınız. Kesinlikle elektrik enerjisi altında çalışılmamalıdır. Bu kural hayatınız için önemlidir.
  • Sizin ve sizle çalışacak personelin can güvenliği için emniyet kilidi ile şalteri kapattıktan sonra kilitleyiniz. Kilitleme işlemini gerçekleştiremiyorsanız şalterin bulunduğu panoya uyarı levhası asınız veya panonun başına bir kişiyi bırakarak güvenliği sağlayınız.
  • Güvenliği sağladıktan sonra gerekli bakımı yapabilir ve arızalı olan parçayı değiştirebilirsiniz. Arızalı veya özelliğini yitirmiş parça değiştirildikten sonra
    gerekli kontrolleri yapınız.
  • Şalteri ON konumuna getirdikten sonra kontrolleri yapınız.
  • Yapılan işleri bakım formuna yazdıktan sonra gerekli kişilere imzalattıktan sonra bakım amirliğine teslim ediniz.
Kaynak: Megep dökümanları

No comments: