Reklam

Monday, January 9, 2017

Röntgen Cihazının Bakımı Nasıl Yapılır ve Bakım İçin Ne Gibi Hazırlıklar Yapılmalıdır ?

Teknolojideki gelişmeler, genel olarak tüm alanlarda özellikle tıp elektroniğinde üretim ve hizmetleri önemli ölçüde etkilemiştir. Tıbbi cihazların performansı, cihazdan alınacak hizmeti ve verimi kullanıcı açısından çok etkilemektedir. Tıbbi cihazlarda insan/hasta sağlığı boyutu düşünüldüğünde bu durum daha da önemli hâle gelmektedir. Kaliteli bir sağlık hizmetinin verilmesi,teknoloji ürünü olan tıbbi cihaz ve sistemlerinin sağlık kuruluşlarında verimli ve güvenilir bir şekilde kullanılmaları ile mümkündür. Bu cihazların işletme talimatları dışında kullanılması hasta ve kullanıcılar açısından önemli riskler taşır. Bunun başlıca sebebi bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetlerinin gerektiği gibi yerine getirilmememesidir. Bu nedenle tıbbi cihazların kullanım ömürlerinin uzatılması, yüksek maliyetli arızaların oluşmaması, kullanıcı ve hastalara zarar verebilecek kazaların en aza indirilebilmesi açısından cihaz bakımları oldukça önem kazanmaktadır. Tıbbi cihazlardaki arıza ve tehlikeler insan sağlığını doğrudan etkilediği gibi uzun süre arızalı kalan cihazlar, cihazı işleten kurumları ciddi ekonomik kayba uğratmaktadır. Bu sakıncaların ortadan kaldırılması ancak planlı bir bakım organizasyonu ile mümkündür.
Röntgen Cihazının Bakım Malzemeleri Nelerdir ?
Röntgen Cihazı
Röntgen cihazlarında bakım genelde cihazların bulundukları ortamlarda yapılmakla birlikte bazı cihazların bakım onarım atölyelerine alınması gerekmektedir. Bu nedenle bir bakım onarım atölyesinde bakım-onarım-kalibrasyon ve testi için gerekli alet ve cihazlar şu şekilde listelenebilir:

Test ve kalibrasyon cihazları:
  • Elektrik güvenlik test cihazı
  • Kvp metre
  • Masmetre
  • Dozimetre
  • Basınç ve sıcaklık ölçer
  • Sayısal entegre test cihazı
  • Analog entegre test cihazı
  • EPROM programlayıcı (EEPROM, PROM, PAL, GAL)
  • UV EPROM silici
  • Dijital avometre
  • Osiloskop
  • Toprak direnci ölçme cihazı
  • Akü test aleti veya cihazı
  • Sayısal ayarlı laboratuvar tipi güç kaynağı
  • Yüksek gerilim ölçme propu
  • Elektronik termometre
  • Dinamometre
  • Akü şarj cihazı
  • LCR-metre
  • Faz sırası test cihazı
  • Sayısal pens ampermetre
  • Fonksiyon jeneratörü
  • Sensitometre, densitometre
  • Fototerapi ışık güç ölçer
  • Makine ve Aletler
  • Nokta (punto) kaynak makinesi (220 V, 50 Hz)
  • Minyatür punto kaynak makinesi (220 V, 50 Hz)
  • Minyatür torna
  • Asetilen kaynağı
  • Jet taşlı motorlu kesici (220 V)
  • Sehpalı saç kesme makas (sabit)
  • Torna ve freze tezgâhı
  • El matkabı (220 V)
  • Minyatür sehpalı el matkabı
 • Hava kompresörü
 • Elektrik kaynak makinesi (220 V, 50 Hz) ve gözlük
 • Kollu matkap (sehpada sabit)
 • Sehpalı motorlu taş (sabit, 220 Volt)
 • Sabit mengene büyük boy
 • Beton delme matkabı (“Hilti”, 220 V, 50 Hz)
 • Mercekli aydınlatıcı (floresan lambalı, 220 V, 50 Hz)
 • Sabit masa üstü makas
 • Lehimleme ve sökme istasyonu
 • Ayar çubuğu (10 turlu potlar için)
 • Perçin aparatı
 • Dişçi aynası
 • Pabuç sıkma aparatı
 • Sıcak hava tabancası
 • Vakum temizleyici ve kompresör (elektronik kart ve cihaz temizlemek için)
 • Elektrik süpürgesi
Montaj, demontaj, taşıma ve yükleme makine ve aletleri:
 • Caraskal (üç ayak sehpalı, zincirli)
 • Hidrolik vinç (V-ayaklı, teleskopik kaldırma kollu)
 • Transpalet (hidrolik kaldırmalı)
 • Forklift (hidrolik kaldırmalı)
 • Temizlik ve yağlama malzemeleri:
 • Uygun temizlik bezleri
 • Aşındırıcı olmayan hastane ortamlarında kullanılan temizleme solisyonları
 • Ilık su
 • Elektronik kart temizleme solisyonları
 • Uygun özellikte makine yağı
Röntgen Cihazı Bakım Kuralları

Röntgen cihazlarının bakımında genel olarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

Temizleme: Elektronik levhaları, ızgaraları, filtreleri, fotosel ve reflektörleri, yatakları ve hatılların da aralarında bulunduğu dâhili parçaları toz ya da nemden temizlemek amacı ile uygulanır.

Yağlama: Zincirleri, sevk kanallarını ve yatakların da aralarında bulunduğu hareketli parçaları yağlamak amacıyla uygulanır.

İşlev kontrolü: Odadaki bütün malzemelerin, dikey kolun hareketinin, tezgâhın, sütunun işlevselliğinin, frenlerin, konsol anahtarlarının, lambalar ve göstergelerin, kolimatörün vb. işlev kontrolünün gerçekleştirilmesi amacıyla uygulanır.

Ayar ve kalibrasyon: Masa, sütun ve dikey kol ile ilgili ayar ve kalibrasyonların gerçekleştirilmesine yönelik uygulanır.
Yukarıda sözü edilen bakım işlemleri yapılırken cihazın servis el kitabında bulunan bakım kurallarına dikkat edilmelidir. Bununla birlikte genel olarak tanımlanmış aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır.
 1. Elektrikli cihazların elektrik şebekesiyle olan bağlantıları öncelikle panodan kesilmelidir.
 2. Cihaz içinde çevreye zararlı olan, bu nedenle özel işlem yapılması gereken radyoaktif madde, zehirli kimyasal maddeler gibi özel işleme tabi malzeme ve maddeler usulüne uygun olarak ortadan kaldırılmalıdır.
 3. Cihazlar sökülürken yalnız çalışılmamalıdır. Acil durumlarda yardım edecek en az bir kişinin olması iş emniyeti açısından önemlidir.
 4. Tanınmayan ya da üzerinde bilgi sahibi olunmayan cihazlar sökülürken gerekli bilgiler edinilmelidir. Demontaj için gerekli bilgiler cihazı kullanan personelden ve cihazın temsilciliğini yapan firmalardan temin edilmelidir. Bu gibi durumlarda cihazın parçalarını gösteren yedek parça listelerinden ve montaj kitapçıklarından yararlanılmalıdır.
 5. Cihazların içinde şarjlı kalmış kondansatörlere, basınç ya da vakum altında bulunan elemanlara karşı özellikle dikkat edilmelidir.
 6. Söküm mahalli sürekli temiz ve tertipli bulundurulmalıdır. Etrafta saçılmış ya da atılmış parçalar ve yağlar kaza ve yaralanmaya neden olabilir. Hareket serbestliğini kısıtlayan büyük parçalar demontaj mahallinden başka bir yere istiflenmelidir.
 7. Öncelikle cihazın yan bağlantıları ve aksesuarları (örneğin; masalar, kabinler, yağ pompaları, monitörler, kablo bağlantıları, YG trafoları vb.) sökülüp ayrılmalıdır ve bunlar cihaz mahallinden uzaklaştırılmalıdır.
 8. Ana parçalar ağırlık merkezinin görülebileceği ya da tahmin edilebileceği yere kadar malzemeden arındırılmalıdır.
 9. Sökümler esnasında insan gücü mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.
 10. Söküm yapılırken eksik teçhizat ve alet olmamalıdır. Bu durum can, mal ve zaman kaybına yol açabilir.
 11. Gerek söküm gerekse yükleme esnasında güvenlik tedbirleri alınmalı bu alanlara yetkisiz kişilerin girmesine izin verilmemelidir.
 12. Ağırlık merkezinin yüksekte olduğu yükler için devrilme tehlikesi mevcuttur. Gerektiğinde dom ve teleskopik vinç kolu kullanılarak ağırlık merkezi zemine yakın hâle getirilebilir. Yük çekilirken ve kasaya yatırılırken yükün sallanmasına ve aniden yıkılmasına izin verilmemelidir.
 13. Cihaz üzerinde gerekli olabilecek parçalar sökülmelidir.
 14. Ağır parçalar sökülürken denge noktalarından askıya alınmalı ve desteklenmelidir.
 15. İşlemi yapan kişiler üstlerine bol elbise giymemelidirler. Fazla dar elbise de hareketleri kısıtlayabilir.
 16. Çalışma alanı uygun bir şekilde aydınlatılmalıdır. Bu söküm işini kolaylaştırdığı gibi, ayrıntıların da kolayca görülmesine yardımcı olur. Ayrıca aydınlık ortam çalışan personelin morali üzerinde olumlu etki yapar. Bu iş için uzatma kabloları ve uygun güçte ışıldaklar kullanılmalıdır. Aydınlatma gereçleri uygun yerlere konulmalıdır.
 17. Cihaz sökülürken üzerine çıkılmamalıdır. Hareketli parçalar, söküm ve askıya alma esnasında vida ve somunla sabitlenmeli ya da zincirle sıkıca bağlanmalıdır. Zincir halkaları somun ve vidayla birbirine tutturulmalıdır. Zincirlere sadece klasik tarzda düğüm atmak yeterli olmayabilir.
 18. Cihazın dengesini sağlayan dengeleme ağırlıkları sırayla ve tedbirli olarak çıkarılmalıdır. Bu esnada dengelenen ağırlıklar asılmalıdır. Her hareketin nelere mal olacağı kestirilmelidir.
 19. Asma maksadıyla kullanılan zincir ve örme kemerlerin parça üzerinden kaymalarını önleyecek tedbirler alınmalıdır. Bunlar uygun şekilde sabitlenmelidir.
 20. Yıpranmış ve eskimiş zincir, urgan, çelik halat ve örme kemerleri kullanılmamalıdır.
 21. Her ne olursa olsun büyük parçaların aniden düşmelerine izin verilmemelidir. Kontrol dışı hareketlere meydan verilmemelidir.
 22. Metal kıymıklarının ve basınçlı hortumların örme kısımlarının ellere batmaması için uygun kuvvetlendirilmiş eldiven giyilmelidir.
 23. Yüksek devirli kesme taşıyla çalışılırken etrafta bulunulanlara zarar verilmemesi için bulunulan yer tahliye edilmelidir. Çıkan kıvılcımların gözlere zarar vermemesine, malzemeleri etkilememesine veya tutuşmaya neden olmamasına dikkat edilmelidir. Bu ve benzeri malzeme bulunulan yerden ya uzaklaştırılmalı ya da üstü yanmaz bir örtüyle örtülmelidir. Uygun gözlük, eldiven ve helmet kullanılmalıdır.
 24. Sökümde en kısa yol bulunmalıdır. Aksi takdirde hem zaman kaybına neden olunacak, hem de malzemeye hasar verilebilecektir.
 25. Malzemelerin taşıma ve kaldırma kapasiteleri iyi bilinmelidir. Aksi takdirde alet ve cihazlara zarar verilebilir, yaralanmalara ve ezilmelere neden olunabilir.
 26. Elektronik kart gibi hassas ve kırılgan malzemeleri mekanik ve ağır metal malzemelerle yan yana getirmemeye, koymamaya ve nakletmemeye özen gösterilmelidir.
 27. Sökülen ağır ve tehlikeli parçalar açıkta ve askıda bırakılmamalı, statik uygunluk sağlanarak depolanmalıdır.
 28. Taşıyıcı araç, gereç, alet ve malzemenin kaldırma ve taşıma kapasitelerini, malzemenin ağırlığını doğru tahmin ederek aşmamaya özen gösterilmelidir.
Yukarıda sözü edilen kurallar genel olarak dikkat edilmesi gereken kurallardır. Bununla birlikte bakım yapılacak cihazın özelliklerine göre servis el kitapçıklarında belirtilen kurallara dikkat edilmeli ve ek kurallar belirlenmelidir. Bunlara örnek olarak aşağıdaki bakım talimatlarını verebiliriz.
röntgen, Röntgen Cihazı, Röntgen Cihazı Bakımı İçin Ne Gibi Hazırlıklar Yapılmalıdır, Röntgen Cihazının Bakımı Nasıl Yapılır, Röntgen Cihazının Bakımı Nasıl Yapılır ve Bakım İçin Ne Gibi Hazırlıklar Yapılmalıdır, Röntgen Nedir

 Kaynak: Megep Modülü

No comments: