Reklam

Monday, January 9, 2017

Nemlendirme Cihazları (Nebülizatörler)

Nebülizatör (Soğuk Nemlendirici)
Nebülizatör (nebülizör) sıvı hâldeki ilacı buhar hâline getirip bir maske veya ağızlık yardımıyla hastanın normal soluk alıp vermesi sırasında ilacın solunum yollarına ulaşmasını sağlayan cihazdır. Nebülizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebülizatör) veya basınçlı hava (kompresörlü nebülizatör) ile sıvı hâldeki ilaçları buhar hâline getirir ve solunum yoluyla alınabilmesini sağlar. Nebülizatör, buhar üretici demektir.
Nebülizatörler, tüm dünyada erişkinlerde ve çocuklarda özellikle solunum sistemi hastalıklarının acil tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilhassa ağır kriz hâlinde, bebek veya küçük çocuk, yaşlı hatta bilinci kapalı hastalarda kullanılabilir. Cihazın
çalıştırılıp maskenin yüze geçirilmesi veya solunum organlarına yaklaştırılması yeterlidir. Ayrıca ilacı almak için herhangi bir harekete gerek yoktur. Genellikle solunum cihazlarıyla birlikte satışa sunulan yardımcı cihazlardır.
Nebülizatör ya da soğuk buhar cihazı laboratuvar dışında hemen hemen tüm birimlerde bulunur. Bakteri filtresi, su haznesi, ayar potu, quartz kristal taşlar ve hortumdan oluşur. Soğuk buhar yaratarak hastanın solunumunu ve akciğerlerini rahatlatmaya yarar.
Filtresi su haznesindeki suda bulunan bakterileri süzerek oluşan buharın saf bir şekilde hastaya gönderilmesini sağlar. Quartz taşları düşük sıcaklıkta titreşme özelliğine sahiptir ve bu taşlar su haznesindeki su moleküllerini buharlaşacak şekilde titreştirir. Böylece ortaya çıkan buhar, hortuma oradan da hastanın solunum yoluna hava ile iletilir. Ayar potu sayesinde de buhar miktarı ayarlanabilir. Bu cihazın yaratabileceği genel sorun quartz
taşlarının ve bakteri filtresinin eskimesidir. Böyle durumlarda taşlar ve filtre yenileriyle değiştirilir. Düşme ve darbeden kaynaklanan elektronik aksaklıklar, uzun kullanımlarda ayar
potunun bozulup değiştirilmesi durumları ortaya çıkabilir.
Nebülizatör Çeşitleri
Nebülizatörler; ultrasonik, kompresörlü nebülizatörler ve solunum cihazları için kullanılan nebülizatörler olmak üzere üç gurupta incelenir.

Ultrasonik Nebülizatörler
Nebülizatör, buhar üretici demektir. Buhar üretmenin çeşitli yolları vardır. En basit yöntem ise sıvıyı (cihazımızda deneysel olarak su kullanılmıştır) ısıtarak buhar üretmektir. Ultrasonik nebülizatör sistemi ise sıvıyı ultrasonik ses ile buharlaştırır.
Ultrasonik nebülizatör buhar yaratmak için 1 Mhz’den daha yüksek frekansta titreşim yapan piezoelektrik kristal kullanır. Kristal transdüser, quartz-barium titanyum gibi malzemeden yapılmıştır ve elektrik sinyallerini sese dönüştürür. Transdüserin hemen üzerindeki sıvıya odaklanan ses demeti dalgalar yaratır. Frekans ve genlik yeterince güçlü olduğunda dalga tepesi su parçacıklarından oluşan bir fıskiye gibi sıvının yüzeyine ulaşır. Ultrasonik nebülizatörün en çok kullanıldığı yer yoğun bakım üniteleridir. Ultrasonik nebülizatör, bu ünitelerde odaların nemlendirilmesi için kullanıldığı gibi solunum yolları ile sıvı ilaçların buharlaştırılarak verilmesi, suni solunum ve oksijen destek sistemlerine bağlanmış hastaların soluyacakları havanın nemlendirilmesine kadar pek çok amaçla kullanılır.
Ultrasonik nebülizatörün çalışma prensibi
Ultrasonik nebülizatör cihazı, kristalli osilatör devresi ve ona bağlı alarmlardan oluşmuştur. Ana devre 38 V, 50 Hz gerilim ile beslenmektedir. Devrenin çıkış frekansı 1,7 MHz’dir. Devremizde ayrıca yüksek akım kontrolü ve koruması vardır. Bu amaçla bir tristör
kullanılmıştır. Devremizde kullanılan kristal normal bir osilatör kristali değil piezoelektrik kristaldir. Devremizin çıkışında ise 32 W. 1,7 MHz’lik bir ultrasonik ses sinyali görülür. Piezoelektrik kristal sıvı dışında çalıştırıldığı zaman yanar bu nedenle sıvı miktarı önemlidir ve sıvı olup olmadığını kontrol eden bir katı vardır. Bu kısım ile sıvı bittiği zaman osilatör devresi beslemesi kesilmektedir. Suyun buharlaştırılması ise piezoelektrik kristal tarafından üretilen ultrasonik ses aracılığıyla olur. Sıvı içinde yayılan ultrasonik ses sıvı moleküllerine belirli bir enerji ve hareket kazandırır. Böylece sıvı yüzeyinde parçacıklar hâlinde kopmalar başlar. Böylece sıvı buharlaştırılmış olur. Bu parçacıkların boyutu 0,6–6 mikrometre civarındadır.

Kompresörlü Nebulizerler


No comments: