Reklam

Monday, January 9, 2017

Elektrokoter Cihazı Teknik Şartnamesi Nasıl Olmalıdır? ÖRNEKTİR

ELEKTROKOTER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.1 Cihaz 220 V ± %10 AC, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
1.2 Cihaz tüm açık ve laparoskopik cerrahi uygulamalar, su altı kesme ( TUR ) ve endoskopik girişimlerde kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
1.3 Elektrokoter cihazı sahip olduğu en az 3 mikroişlemcisi sayesinde yağ, kas, sinir dokusu gibi farklı dokularda ortaya çıkan empedans farklılıklarını tanımalı, çevre dokularda oluşabilecek nekrozu azaltabilmek için ideal enerji düzeyini otomatik olarak belirlemelidir.
1.4 Cihaz, hasta üzerinde yanıklara neden olmamak amacıyla çalışılmakta olan dokunun direncini sürekli ölçümleyerek ayarlanmış olan çıkış gücünü sabit bir şekilde hastaya transfer edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
1.5 Cihazda iki cerrahın aynı anda monopolar koagülasyon yapmasına imkan veren simültan koagülasyon özelliği olmalıdır.
1.6 Cihazın maksimum çıkış güçleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır ;
Monopolar Kesme
Saf Kesim 300 Watt 300 Ohm,
Karışık Kesim 200 Watt 300 Ohm,
Düşük Kesim 220 Watt 300 Ohm
Monopolar Koagülasyon
Koagülasyon Desikasyon 120 Watt 200 Ohm,
Koagülasyon Fulgurasyon 120 Watt 350 Ohm,
Koagülasyon Sprey 120 Watt 500 Ohm,
Bipolar Koagülasyon
Koagülasyon Hassas 70 Watt 100 Ohm,
Koagülasyon Standart 70 Watt 100 Ohm,
Koagülasyon Makro 70 Watt 100 Ohm
1.7 Değişik hemostas seviyelerinde kesme yapabilmesini sağlayan karışık kesme modu olmalıdır. Bu mod kullanılırken cihaz bünyesindeki kıvılcım kontrol ünitesi devreye girerek yan dokularda minumum hasar yaratarak hızlı bir kesme uygulanması mümkün olmalıdır.
1.8 Cihaza cereyan verildiğinde otomatikman kendi kendine bir program dahilinde kontrol etmeli ve bir hata bulunduğunda bunu sesli ve hata kodu ile belirtmelidir.
1.9 Seçilmiş olan güce nazaran aşırı çıkış gücü ölçüldüğünde otomatikman çıkış kesilmeli, sesli alarm vermeli ve bunu hata kodu ile belirtmelidir.
1.10 Cihazda dönüş elektrotunun hastaya temas yüzeyindeki yanmaları önleyen temas yetersiz olduğunda sesli ve ışıklı ikaz ederek gücü otomatik olarak kesen dönüş elektrodu kontrol sistemi olmalıdır.
1.11 Cihaz hasta ve kullanıcı açısından tamamen izole çıkışlı üretilmiş olmalıdır.
1.12 Bipolar ve monopolar bölümlerinin kendine özgü ayak pedalları olmalıdır.
1.13 Cihazın bipolar koagülasyon bölümünde, otomatik saniye ayarlı autobipolar ( otomatik başlatma ) aktivasyonu sistemi olmalıdır.
1.14 Cihazın kaçak akım oranları Bipolarda 60 mA (rms) ve Monopolarda 150 mA (rms )’ den daha az olmalıdır.
1.15 Cihaz, aynı marka argon gazlı cerrahi ünitesi ile uyumlu çalışabilmelidir.
1.16 Modlar dokunmatik veya ön panelde bulunan çevirmeli butonlarla seçilmeli ve seçilen modun çıkış gücü yine dokunmatik veya çevirmeli butonla artırılıp azaltılabilmeli ve çıkış o moda ait dijital göstergede görülebilmelidir.
1.17 Cihazın elden veya ayaktan kontrol edilebilen en az iki monopolar, elden veya ayaktan kontrol edilebilen en az bir bipolar çıkışları bulunmalıdır.
1.18 Cihazda kullanıcı isteğine göre sesin azaltıp arttırabileceği ses ayar düğmesi bulunmalıdır.
1.19 Hasta plakası sökülmeden hastaya defibrilasyon şoku uygulanabilmelidir. Böyle bir şok uygulandığında elektrokoter bağlantısından kaynaklanan hiçbir yan etki ortaya çıkmamalıdır.
1.20 Cihazın, doku üzerinde kesme efekti göstermeden koagüle etme becerisini tanımlayan ‘ Crest Factor ‘ değerleri en fazla aşağıdaki gibi olmalıdır;
Monopolar Saf Kesim En Az 1,8 Monopolar
Karışık Kesim En Az 2,3
Monopolar Düşük Kesim En Az 1,5
Monopolar Koagülasyon – Desikasyon En Az 5,0
Monopolar Koagülasyon – Fulgurasyon En Az 5,5
Monopolar Koagülasyon – Spray En Az 5,5
Bipolar Koagülasyon – Hassas En Az 1,5
Bipolar Koagülasyon – Standart En Az 1,5
Bipolar Koagülasyon – Makro En Az 1,5
1.21 Elektrokoter ünitesi toprak referanslı ve topraktan bağımsız bağlantı yöntemleri ile bağlanabilmelidir.
MEGA170-350x350
1.22 Her bir cihaz için aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir ;
a) l Adet Monopolar Ayak Pedalı
b) l Adet Bipolar Ayak Pedalı
c) 1 Adet Elden Kumandalı Tek Kullanımlık Koter Kalemi (Standart)
d) 1 Adet Elden Kumandalı Tek Kullanımlık Koter Kalemi (Uzun)
e) 10 Adet Çift Yüzeyli Tek Kullanımlık Hasta Plakası
f) 1 Adet Çok Kullanımlık Hasta Plakası ve 5 adet Kablosu
g) l Adet Monopolar Laparoskopi Adaptörü
h) 1 Adet Laparoskopi Ara Bağlantı Kablosu
i) l Adet Bipolar Forcep ve Kablosu
j) l Adet Taşıma Sehpası
k) 1 Adet Pedal Kumandalı Bipolar Kalemi (Standart)
l) 1 Adet Pedal Kumandalı Bipolar Kalemi (Uzun)
Kaynak: http://www.

No comments: