Reklam

Monday, January 9, 2017

Biyomedikal Cihaz Teknolojilesi (BCT) Nedir?

İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili bir alan olmasının yanında savunma sanayi inden sonra en çok yatırım yapılan pahalı ve önemli bir sektöre eleman yetiştiren bir alandır. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri sektörü, cihaz üreticileri, ithalatçıları, kullanıcıları ve servis sağlayıcılarıyla birlikte ülkeye verdiği hizmetlerle ekonomiye büyük istihdam sağlamaktadır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri sektörünün, gelişen tıp teknolojileriyle beraber evrensel gelişimi tüm dünyada ve ülkemizde sürekli değişen, gelişen bir pazar ve rekabet ortamı oluşturmuştur.

Bu rekabet ortamında Biyomedikal cihazların üretimden sonraki en büyük payını da teknik servis hizmetleri oluşturmaktadır. Tıp teknolojisinin ve verdiği hizmetlerin baş döndürücü gelişmesine paralel olarak Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında programların hazırlanması, çok hızlı bir şekilde gelişen sektörde eğitimli yetkin teknik personelin yetiştirilmesi için gereken uygulamalı eğitim açığını giderecek çok önemli bir girişimdir.Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

• Biyomedikal cihaz üretim firmaları,
• Biyomedikal cihaz ithalatçıları,
• Biyomedikal teknik servis firmaları,
• Kalibrasyon laboratuarları,
• Kamu ve özel hastanelerinin tıbbi cihaz teknik servisleri,
• Laboratuar ve görüntüleme merkezleri vb yerlerde çalışabilirler.
• Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
• Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
• Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

BCT Alanında açılan dallar şunlardır.

Yaşam destek ve tedavi cihazları dalı

Tıbbi laboratuar ve Hasta dışı uygulama cihazları dalı

Sinyal izleme dalı

Görüntüleme sistemleri

Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları Dalı

• Yaşam-destek ve tedavi cihazlarında kurulum, montaj, bakım, arıza giderme ve kalibrasyon yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu dalda genel olarak hayati önem taşıyan cihazlar yer almaktadır:

Bu cihazlardan başlıcaları şunlardır.

1-Hemodiyaliz cihazı
2-. Diş üniti
3-Küvöz ve fototerapi cihazları
a.Anestez cihazı a.fotöy
4-İnfüzyon pompaları
b.ventilatör b.kompresör
5-Fizik tedavi cihazları
c.Defibrilatör
c) Kreşuar
d.Elektrokoter
d) Takoz e.Medikal gaz sistemleri
e) Su ve Hava sistemi
f.Ameliyat masası Aeretör cihazı
g.Ameliyat lambası Amalgamatör
h.Aspiratörler Işınlı dolgu cihazı
Porselen fırını
Air flow cihazı
Kavitron cihazı


Tıbbi laboratuar ve Hasta dışı uygulama cihazları dalı

• Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulama cihazlarında kurulum, montaj, bakım, arıza giderme ve kalibrasyon yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Bu dalda hastadan alınan numunelerin incelenmesinde kullanılan cihazlar yer almaktadır Bu cihazların başlıcaları şunlardır.

Santrifüj
Otoklav
Mikser ve Manyetik Karıştırıcılar
Fotometreler
Kaogulometre
Mikroskoplar
Etüv
Kan gazları analizi
Kan Saklama Dolapları
Benmari
Su distile cihazı
Oto Analizörler

No comments: